Avdelningar

Scouting bygger på äventyr och gemenskap. Vår verksamhet bygger på att utmanas för att lära. Vi tror att varje ålder behöver utmanas på olika sätt. Därför jobbar vi med en struktur som utgår från scouters ålder. I Älta scoutkår har vi avdelningar för scouter från 6-25 år.

De yngsta scouterna har möten tillsammans med sina vårdnadshavare. De äldsta scouterna har kommit till en nivå där de är sina egna ledare och jobbar i projektform.

Avdelningarna har möten varje eller varannan vecka i anslutning till vår scoutstuga på Alpvägen 90.

Friluftsliv är en hörnsten i våra aktiviteter, med skogen inpå knuten och egna kanoter.