Du som ledare är oerhört viktig för vår verksamhet. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll och vi hoppas att du ska känna dig motiverad att utmana och vara delaktig. Scouterna är ett livslångt äventyr.

 

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

I Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utvecklas som medlem, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Vi menar att alla ska kunna växa i utmanigar, oavsett om det är på veckomöten, hajker, läger, utbildningar eller under andra aktiviteter. Att ledda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. För att erbjuda möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På vår stämma, Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Vi ska arbeta aktivt motarbeta övergrepp mot och mellan barn. Genom arbetet med Trygga Möten rustas vi som ledare så att vi vågar agera om något händer. Trygga mötesplatser är viktiga för våra scouter. Äventyret väntar runt hörnet, trygga scouter vågar ta del av det som väntar.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Ekonomisk hjälp för att gå utbildning

Som ledare hos oss i Älta kan få ekonomiskt stöd för vissa utbildningar. Kontakta kårstyrelsen.