Älta scoutkår utgår från scoutstugan på Alpvägen 90, mitt i Hedvigslunds park, ett naturskönt område i Älta, nära skogen. Vi har egna kanoter och två lägerbålsplatser.

Nästan varje avdelningsmöte är vi ute, så varma kläder efter väder! Eldning, knopar och surrning är traditionella aktiviteter i scouterna. Men vi gör så mycket mer. Lagar mat, diskuterar kroppsideal, lär oss om sjukvård och naturen . Och så leker vi och myser tillsammans. Ju äldre man blir desto mer ansvar får man ta för aktiviteterna i avdelningen.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Hajk och läger i kåren

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på helgläger, hajk, minst en gång varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Utrustningslista för läger

Varje läger har sin egen utrustningslista. Kolla alltid av med ansvarig ledare för hajken vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan en segling i Östersjön med Scouternas skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »