Scoutdräkten

Scouter känns lätt igen när vi bär scoutskjorta med halsduk eller andra scoutkläder med scoutliljan på. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi jobbat med på mötena, vilka hajker och läger vi varit på och vilken kår vi tillhör. På avdelningsmöten har alla på sig scoutkläder. Det kan vara en läger-tröja, scouternas hoodie, scoutskjortan eller något av scoutplaggen som du kan köpa i scouternas webb-shop. Till det bär du gärna Älta-halsduken. Scoutskjortan köper du i scouternas egen webb-shop, scoutshop.se  eller av någon kompis som vuxit ur sin skjorta.

Medlemstidning

Du får tidningen Scout i brevlådan tre gånger per år. Reportage, tips och test av scoutprylar.

Du är försäkrad

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Svedea. Om du drabbas av en skada under verksamhet anordnad av Scouterna är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan.

I vissa fall måste du polisanmäla

Stöld, överfall och liknande ska anmälas till polis på platsen. Om det är omöjligt kan du anmäla till polis på annan ort. Skador som inträffar på hotell eller under transport ska dessutom anmälas till hotellet respektive transportföretaget.

Gör skadeanmälan till Svedea

Du ska alltid göra en skadeanmälan till Svedea. Det gör du genom att fylla i och skicka in en skadeanmälningsblankett . När du skickar in skadeanmälan bifoga även eventuella kvitton, polisrapport och andra intyg i original.

Om du har några frågor kring skadeanmälan kan du kontakta Svedeas skadeservice på 0771-160 199 eller skadorforetag@svedea.se. Skadeservicen är bemannad vardagar 08.30–17.00. Övrig tid kan du komma i kontakt med skadejour på samma telefonnummer.

 

Läs mer om våra försäkringar på Scoutservice

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajk tillkommer oftast en extra avgift. Medlemsavgiften i vår kår är 450 kronor per år, då ingår en försäkring när du är med i scoutverksamheten. Du får prova på tre gånger gratis. För ledare är avgiften 125 kr.

Medlemmar i Älta scoutkår blir också medlem i Södertörns scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Scouternas stödfond

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Här hittar du information om bidraget och om hur ansökningsprocessen går till.

Syftet med Scouternas stödfond är att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8-25 år.

Info: http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond/

Ansökan: http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond/ansokan-till-scouternas-stodfond/

Avsluta medlemskap

Meddela din avdelningsledare snarast. Avdelningsledaren kontaktar medlemsregistrator som stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats till de som köar till kåren.