Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På vår stämma, Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Vi ska arbeta aktivt motarbeta övergrepp mot och mellan barn. Genom arbetet med Trygga Möten rustas vi som ledare så att vi vågar agera om något händer. Trygga mötesplatser är viktiga för våra scouter. Äventyret väntar runt hörnet, trygga scouter vågar ta del av det som väntar.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola. Varje ledare i Älta scoutkår genomför utbildningen när de börjar hos oss och gör om den vart tredje år. Vårdnadshavare som följer med på hajk eller liknande måste också gå kursen Trygga möten.